Example of Table Blog layout (FAQ section)

Förebyggande krishantering

När behöver jag hjälp om det är en kris?

Det kan ibland vara svårt att veta vad en kris är. Oftast tänker du att ”det går säkert över”, ”det händer inte mig” eller ”vi har aldrig haft en kris och varför just nu”. Det är när du börjar tänka så här som det är dags att ta sig en funderare till och prata med några andra för att kunna hantera krisen innan den har växt sig över huvudet på dig.

Vilka kriser finns det?

Ja, hur många som helst och naturligtvis beroende på vilken verksamhet som du jobbar inom. En kommun har kanske inte samma sorts kris som ett läkemedelsföretag. Men det finns vissa gemensamma nämnare som du kan fundera över.
       
•    Personskada (internt och/eller externt från mindre allvarlig skada till dödsfall)
•    Personalproblem (från mobbning till strejk)
•    Brand (internt och externt i produktion eller närliggande områden)
•    Hot och våld (internt och externt intrång, provokation, bombhot)
•    Teknologisk kris (explosion i produktionen, produktionsavbrott/störning, IT-intrång)
•    Olje-/kemikaliespill/läckage (internt och externt)
•    Kontamination/förorening (kemikalie-, läkemedels och livsmedelsindustrin)
•    Naturkris (t ex översvämning, åslnedslag mm)
•    Kritik i medier (ryktesspridning, mediedrev, traditionella och /eller sociala blogg/inläggskommentarer)
•    Ekonomi (bisysslor/lojalitet, representation, avlyssning, omstrukturering, oegentligheter, kartellbildning, regelbrott, mutor/bestickningar)
•    Förtroendekris (kriser som inte löses på ett effektivt sätt berör varumärkeskris, och kan ha utlösts av en annan kris)

Lottie Knutssson, känd för att ha varit Fritidsresors språkrör under tsunamin 2005, hävdar att de lågintensiva kriserna är värst. Det är när Du inte får gehör för din ståndpunkt, andra personer säger något annat och ingen håller med. En realitet som Lottie Knutsson upplevde under katastrofen när hon ville satsa mer på att hjälpa resenärerna i Thailand.

Krishantering är A och O >>

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara