Snabb rådgivning vid kris

Här ger vi dig snabb rådgivning för att klara krisen

Under en kris drabbas de flesta av stress och har svårt att tänka klart. Det kan vara skönt att prata med någon kunnig person utanför organisationen för att få perspektiv på situationen. Vi erbjuder rådgivning under den akuta krisen. Vi kan hjälpa dig med stöd i frågorna: Hur svarar jag? och Vad gör jag?

 Att tänka på i en krissituation

Trots att varje kris är unik, finns det en återkommande struktur som är viktig att förstå och följa. Du bedöms oftast mer efter hur du hanterar krisen och hur kommunikationen fungerar än efter krisens orsak.

Tips om krishantering

  1. Göm dig inte och undvik panik - kontakta krisgruppen för att få andras perspektiv på det inträffade eller en utomstående person med objektiv syn.
  2. Samla in information - gör en lägesbeskrivning; vad har hänt? vilka är drabbade? vilka åtgärder måste vidtas och vilka resurser behövs?
  3. Aktivera krisplanen - kalla in dem som behövs för krisledning och kriskommunikation.
  4. Ta informationsinitiativet för att styra bilden i medierna - tystnad ökar misstankarna om att något är fel.
  5. Håll koll på din omvärld för att undvika ryktesspridning och agera aktivt i medierna. Om fakta eller detaljer är fel, vädja till journalist eller bloggare, ingen ansedd bloggare eller journalist vill vara en del av en smutskastningskampanj.
  6. Informera både internt och externt - uppdatera snabbt med enkla budskap även om du inte har mycket att säga och var tillgänglig för frågor.
  7. Be om ursäkt och visa empati - en snabb och uppriktig ursäkt är ditt första försvar om ni har gjort fel.
  8. Gör inget som du inte kan stå för.
  9. Se det positiva i situationen - om du är föremål för en social medieattack måste du intensifiera din sociala mediemarknadsföring - bli mer aktiv och mer engagerande. Börja skapa positivt innehåll och goda relationer vilket är det bästa sättet att hantera krisen frö att få dina fans med dig.
  10. Följ upp och utvärdera vad ni kan bli bättre på.


Genom att kommunicera under krisen påverkar du händelseutvecklingen och driver krishanteringen framåt. Det är viktigt att du samverkar med andra internt för att ni tillsammans ger korrekt och trovärdig information internt och externt. Informationen utgår från det människor behöver veta.

Vill du förbättra och uppdatera din krishantering?

Om du inte har hunnit bygga upp en krisberedskap, kan du hitta hur du gör under Krisberedskap>>

Vi hjälper dig att vara proaktiv och bygga upp din krisberedskap >>

Kontakta mig direkt om du behöver hjälp med din krishantering

Pia Jansäter
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon +46 40 97 97 80
Mobil +46 709 83 77 80

Jansäter Kommunikation AB
Postadress: Sveagatan 95, 216 15, Limhamn

Spara

Spara

Print