Överlev mediedrevet

 •  Tänk på att aldrig gömma dig för journalisterna!

 1. Svara öppet och rakt på journalisternas frågor. Om du blir uppringd av en journalist, be att få komma tillbaka när du vet mer, aldrig längre än inom ca 15 minuter.

 2. Etablera dig själv som en mediekälla för att alltid kunna ge din version.

 3. Försök alltid att ta kontrollen istället för att bli kontrollerad. Omvärldsbevaka och ta alla kriser på största allvar och rapportera genast vad du vet. Även om ni inte vet något men att ni försöker få reda på fakta.

 4. Börja ge fakta när du verkligen vet vad som hänt (om det är möjligt). Först därefter visar du känslor.

 5. Benämn saker och ting vid dess rätta innebörd, linda inte in händelsen eller använd fikonspråk.

 6. Hävda aldrig att det inte är ert bord/er kris förrän du verkligen vet att så är fallet.

 7. "Dark site" är en webbsida som du lägger ut på din hemsida eller en blogg där du kan ge din version och få människor att ställa frågor. Glöm inte att ta bort bilder på människor, tänk på tsunamin i Thailand då Lottie Knutsson stängde ner Fritidsresors glada hemsida.  Kanske finns det människor som vill köpa t ex biljetter men då kan du istället varna att ni ännu inte kommit igång efter olyckan eller att det är som vanligt – ”business as usual”. Där ska du lägga in de senaste detaljerade uppgifterna om krisen.

 8. Facebook, där är det viktigt att hänga med vad som händer, ta aldrig bort något, för då verkar det som om du har något att dölja, bara sådant som är rasistiskt, könsdiskriminering och liknande får du plocka bort. Skriv in detta i policyn för krishantering för de sociala medierna. Kolla även andra digitala medier om det står något om krisen, gå in och svara, se hur du handskas med Facebook och Twitter här under Krishantering.

 9. Se till att det finns checklistor för hur ni ska leda/styra kriser. Planen ska vara gjord sedan innan. Du har bara en minut på dig att få igång en planering för hur ni ska göra och vad ni ska säga.

 10. Checklistor för kommunikationen måste finnas med i krisplanen, från första uttalandet - vi kan bekräfta att det har varit en olycka/incident, att ni bryr er, vad ni gör osv – till den sista kommentaren. alla kriser är naturligtvis olika men det finns en viss struktur att följa som kan kännas betryggande när det blåser hårt och drevet flåsar dig i nacken.

För att överleva ett mediedrev är det viktigt att du har skapat förtroende för ditt företag och varumärket långt tidigare, innan en kris slår till. Ibland händer det oundvikliga, du måste tyvärr bygga upp varumärket igen från grunden. En tröst är att du kan vinna förtroende även om du har gjort fel. MEN göm dig inte det skadar både dig och organisationen.

Uttalanden och budskap vid kris - ytterligare råd

•    Observera att det du säger i början har störst betydelse – du lägger ribban.
•    Gör alla kommentarer korta.
•    Var noga med att i förväg tänkt ut högst tre budskap och håll dig till dem.
•    Ibland kan det vara bra att bara ha ett huvudbudskap som upprepas som har sin grund i den värdegrund ni har.
•    Ett och samma budskap kan användas vid alla svar som en inledning eller i slutet t ex Säkerhet är vår högsta prioritet…
•    Man bör alltid svara på frågor, oavsett om de kommer från journalister eller från allmänheten via sociala medier.
•    Alla svar ska sedan skapa broar över till dina tre budskap. Svara och haka på ditt eget budskap.
•    För varje fråga ska det vara möjligt att lägga in det egna budskapet
•    Tala aldrig om pengar, priset, kostnaden eller kompensationen när du ska svara eller kommentera – svara bara: Jag blir förolämpad av en sådan fråga i det här sammanhanget. Detta har inte högsta prioritet nu.
•    Berätta aldrig om betingelserna för de skadade.
•    Namnge aldrig någon.
•    Spekulera inte och svara inte på några hypoteser.
•    Säg inget som du sedan kommer att ångra.
•    Ge ingen information om brott eller hur incidenten kan komma att utvecklas – svara bara att ni inte vet. 

Om du vill ha fler goda råd hur andra har gjort och vad de tyckte fungerade, klicka här

Hör av er, om det ändå inte fungerar, till Pia Jansäter, 0709-83 77 80, eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Print