Krisövningar

 

Övning i kriskommunikaiton ger färdighet!

Krisövningarna har sin utgångspunkt i de krav som finns på organisationer i det moderna samhället att hantera risker och skapa säkerhet för att undvika kriser. Vi simulerar kriser med varierande scenarier för att testa verktygen och träna på hur de fungerar. Målet för krisutbildningen är att simulera en verklig krissituation så nära som möjligt. Detta för att få känna på hur en kris bäst hanteras i skarpt läge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krisövning

 

Print