7. Medieträning

Lär dig mediernas spelregler med medieträning

En organisation som visar öppenhet och förståelse för allmänhetens och journalisternas frågor stärker inte bara sitt varumärke utan även sitt förtroendekapital. Medieträning är en investering för framtiden. Erfarenhet visar att medieträning är en hjälp i hur du hanterar krisen och kommunicerar med dina målgrupper. Du blir inte bedömd utifrån vad som orsakat krisen utan hur du kommunicerar.

Journalister som medietränar dig

Under medieträningen tränas nyckelpersoner, ledningsgrupp och/eller krisgrupp för att stå bättre rustade när det oförutsedda inträffar. För att göra träningen så verklighetstrogen som möjligt, arbetar vi med journalister som ställer frågor till deltagarna samtidigt som vi filmar. Detta används sedan som underlag för vidare analys och bearbetning. Med medieträning får du bättre förståelse för hur journalister arbetar. Medierelationerna förvandlas från en plåga till en möjlighet.

Genom att möta media och få inblick i journalistens vardag och arbetssätt är det lättare att handskas med medias frågor. En erfaren journalist märker snabbt om du svävar på målet. Det är därför viktigt att inte bara tänka på vad du säger utan även hur du säger det. Du uppmärksammas på dina röstmöjligheter och lär dig de processer som kännetecknar förloppet före och under en intervju.

Grundregler

  • Skyll aldrig ifrån dig
  • Var alltid ärlig
  • Agera snabbt och resolut

Marcus Tullius Cicero 106-43 f kr

Vi skräddarsyr medieträningen efter dina behov och önskemål. Vi utgår alltid från en enkät och intervjuer med nyckelpersoner för att bygga relevanta scenarier.

Print