6. Förankring

Vem ska agera och vem tar ansvar?hammare

Krisplan och arbetssätt måste fixeras och förankras i gruppen eller organisationen. Samtliga användare utbildas och informeras. Att värdegrunden är väl implementerad i organisationen är viktigt. Samtliga användare måste utbildas i planen och öva på att använda den och hur krisboken i appen fungerar.

Vi på Jansäter kan hjälpa er med både utbildning och övning i er egen miljö. Vi erbjuder även en "prenumeration" på uppdatering av planen och regelbundna övningar.

Print