4. Kriswebben IRIS

Med kriswebben IRIS kan du digitalisera alla dina instruktioner och checklistor så att dessa enkelt går att nå via mobila enheter. Från en sådan plattform kan informationen lätt nås av hela organisationen oavsett var nyckelpersonerna befinner sig geografiskt.

Informationslagrande och nätverksskapande kriswebbkrisdemo_app_144pix

Du kan med ett enkelt klick i mobilen nå hela ditt företags alla checklistor, helt skräddarsydda för din verksamhet. Du har också möjlighet att stå i ständig kontakt med dina kollegor i krisgruppen och med olika målgrupper via interna och externa bloggar. Dina checklistor och instruktioner kan enkelt uppdateras eftersom allt finns på ett och samma ställe, tryggt och säkert för dina medarbetare. Medierna når lätt din medieplattform och kan ständigt följa vad som är på gång under en kris. Checklistor, instruktioner och policies kan samlas på olika behörighetsnivåer så att rätt personer får rätt informattion. ABK satsar på en kriswebb för att nå ut med sin information >>

En generell krisapp

Med hjälp av en generell app till din smartphone är det möjligt att bära med dig hela krisplanen var du än är, även utan täckning. Du kan enkelt, snabbt och direkt får tillgång till vad du ska göra i en krissituation. Generella checklistor och mallar vägleder dig i det förebyggande och akuta arbetet med kriskommunikationen. Läs mer om den generella appen >>

Print