3. Krisplan

Krisplanen - din plattform för all kriskommunikation

krisplanenEn förutsättning för att rätt budskap ska nå fram i informationsbruset, till rätt människor i tid, är att du har en upparbetad krisplan för din kommunikation. Du måste ha de rätta verktygen och ha övat krishantering.

Krisplanen

  • skapar gemensam medvetenhet och kunskap om den interna och externa informationen i en krissituation.
  • utgör underlag för beredskap, hantering och kommunikation vid en eventuell kris.
  • har förebyggande instruktioner, strategi, policy för mediekontakter och ansvariga om det skulle hända något.
  • ska kompletteras med checklistor och mallar med enkla uppmaningar vad som ska göras.
  • bör helst vara digital och inte förvaras i en pärm som ingen kan nå när olyckan är framme.
  • måste kompletteras med praktiska övningar.


Vi ger förslag på konkreta planer och riktlinjer för intern och extern information. Vi jämkar ihop era befintliga krisförberedelser med nya instruktioner. Om du behöver hjälp med att göra krisplanen digital hjälper vi dig genom att välja rätt verktyg åt din verksamhet t.ex. kriswebb eller krisapp, eller kanske både och.

OBS! En välorganiserad krisberedskap kan också ge lägre försäkringspremier.

Kontakta Pia Jansäter om du behöver en krisplan, 0709-83 77 80

 

Print