2. Analys

Hur förhåller ni er till olika kriser?

En förutsättning för en väl fungerande krisberedskap är att det finns en gemensam värdegrund inom organisationen. Vi hjälper er att analysera organisationens förhållningssätt och värdegrund. Varje organisation har sin speciella organisationskultur, någonting som påverkar hur en krisplan bör utformas. Vi kartlägger och fastställer tillsammans med er (i en 3-4 timmars workshop för huvudansvariga) målsättning för krisstrategi och kriskommunikation efter en grundlig analys av organisationens förhållningssätt och värdegrund. Ni får en rapport med rekommendationer för säkrare och tryggare verktyg.

Ju noggrannare vi är i förarbetet desto enklare blir det för er att möta kritik om någonting skulle gå snett

Framgångsrika organisationer visar öppenhet och förståelse för människors och journalisters frågor. Detta stärker deras förtroendekapital. Erfarenhet visar att organisationen blir bedömd utifrån hur ansvariga hanterar situationen och kriskommunikationen.

klossar

Print