Hälsovårdskris när ingen samarbetar

Patientsäkerheten sätts på spel

"En kaotisk organisation av sjukvården riskerar patienters liv i England," säger Sir Bruce Keogh, medicinsk chef, National Health Services (NHS), i en artikel i The Sunday Telegraph i slutet av oktober. Enligt Sir Bruce Keogh finns det för många olika organisationer, med olika system, samtidigt som många sjukhus skär ner sina kostnader. Allt detta påverkar patientsäkerheten.

Svårigheten ligger i att NHS består av ett konglomerat av hundratals olika organisationer. Alla med styrelser med olika åsikter och det finns inte ett övergripande gemensamt system. Det innebär att nya metoder och hjälpmedel inte används. Dessutom är kostnadsaspekten för kortsiktig och tar inte hänsyn till minskade kostnader i senare led. I det sista ledet står patienten i denna hälsovårdskris.

Vad är National Health Service?>>

Print