#MeToo-kampanjen flyttar berg

Ingen har väl undgått den globala #MeToo-kampanjen

Det är förvånande många som utsatts av personer som borde veta bättre och respektera andra. Faktum är att sexuella trakasserier är ett ämne som alltid bör vara top of mind hos dig som arbetsgivare, lärare, rektor, chef, kollega, skolkamrat med flera. Ni andra som ser och hör - uppmärksamma och gör något.

Förbjudet
Sexuella trakasserier i arbetslivet är förbjudet enligt lag. Det innebär ett uppträdande av sexuell natur som kränker en medarbetare och många andra. Det kan handla om beröring, tafsningar, skämt, förslag, blickar och bilder som är sexuellt anspelande. För att inte tala om sexuellt utnyttjande och våldtäkt. Sexuella trakasserier skiljer sig från flirt genom att de är ovälkomna. Den som blir utsatt är den som avgör vad som är kränkande.

Oftast försent
Alla former av trakasserier är svåra att hantera. Åtgärder för att komma tillrätta med problemen skjuts framåt eller dröjer. Det kan därför hjälpa att i förväg sätta upp ramar för hur företaget ska hantera dessa situationer om de skulle uppstå. På så vis underlättas ingripandet i ett tidigare skede vilket medför att både de anställda och företaget i allmänhet mår bättre. Det gör du enkelt genom en policy mot trakasserier.

Hitta grundpelarna
En av de viktigaste grundpelarna för en organisation är att ha ramverk och policies. Beteenden som nu kommer i dagen i samband med #metoo främjar definitivt varken dem som drabbas eller organisationer där det förekommer/förekommit eller ens de andra som jobbar där. De som har ett sådant beteende tänker främst på sig och sin makt, inte hur ångt att ett varumärke kan falla.

Åtgärder och förslag - grundvärderingar
Många är de organisationer som upphört med sitt samarbete med dem som utsatt människor för trakasserier av olika slag. Ingen vill bli förknippad med dessa utövare. Ett varumärke som definierats utifrån värderingar som är välkända och inarbetade drar till sig arbetskraft, nya medarbetare, kunder, medborgare, företag mm. På några sekunder kan arbetet med att bygga ett starkt varumärke raseras. var alltid förberedd.

  • Tänk efter, vad är det värsta om kan hända
  • Agera snabbt
  • Se till att ha beredskap för detta
  • Tänk ut de värsta frågorna som du kan få och som du bör kunna handskas med
  • Ha svar/budskap förberedda utifrån er värdegrund inför all kommunikation
  • En kommunikativ kultur skyddar organisationen genom att
  • Tidigt rapportera om något är på gång - omvärldsbevaka

o    Alla kan föra en öppen dialog, var tydliga och samordna
o    Ledning/medarbetare får ökad kunskap om det aktuella problemet och kan lättare handskas med situationen
o    Försök att upptäcka oegentligheter i organisationen så snabbr som möjligt och åtgärda
 
Exempel på policy
Upprätta en policy så att alla vet hur de ska agera. Reglerna måste vara anpassade till de värderingar och värden som organisationen står för.
•    Alkoholpolicy
•    Jämställdhetspolicy
•    Informationspolicy
•    Kontokort, resor och traktamente
•    Vilka underleverantörer och samarbetsparter organisationen ska ha och vilka regelverks som gäller för dessa.


När något händer är det försent att rensa bort liken i garderoben. Det borde du ha gjort långt tidigare. Om du håller dig till organisationens ramverk och varumärkets värderingar kommer du att lyckas med att visa att du menar vad du säger.

Ditt varumärkes budskap är ditt löfte till medborgarna, kunder, elever med flera och många relationer bygger på sådana löften.

Håll fast vid dem!


Print