Alla vill ha korrekt och pålitlig kommunikation

Tänk på hur du kommunicerar och med vem

Aldrig förr har så många varit rädda och oroliga för terrorattacker och våldsdåd. Hatet växer från alla håll. Hotnivån ökar. Antalet flyktingar på vår planet är större än någonsin. Allting är svårt att förutse. Det är bra med riskanalyser men viktigast är att ha byggt in mental förberedelse och övning.

Om du också har koll på vem du kommunicerar med minskar du ryktesspridning och underlättar för medarbetare och anhöriga. Alla vill ha korrekt och pålitlig information. Men alla förstår inte.

Anpassa informationen
Kriskommunikation kräver att du kan anpassa budskapet till dem som behöver förstå. De kanske behöver veta vad som händer, har hänt och vad som kan hända. Många har inte förmågan att ta till sig information eftersom de talar ett annat språk, kan inte tillräcklig svenska, är människor som har läsförståelse eller på annat sätt inte förstår ditt budskap. Du måste också väga in kulturella skillnader som kan bli avgörande för hur du ska kommunicera med dina målgrupper.

Att tänka på när du ska kommunicera i kris:

  • Vilka är det som lyssnar?
  • Hur många är de?
  • Vilka behov ska min information fylla?
  • Vad kan man redan om det ämne jag ska tala om?
  • Vilka förväntningar finns hos dem? Vilka är mina egna?
  • Vilka tvivel kan målgruppen ha?
  • Vad skulle de sätta värde på att få höra från mig?


Allt detta kan vara avgörande för hur du lyckas.
I de sociala medierna har du möjlighet att hjälpa andra att förstå och möta de behov och förväntningar som finns på din kriskommunikation och hantering av krisen. Du har möjlighet att ändra och lägga till information och också besvara frågor. ’’

I broschyren ”Skriva i social medier - i händelse av kris” från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hittar du många goda råd och längst bak finns en mycket bra checklista.

När innehållet inte når fram handlar det inte bara om sändaren UTAN ÄVEN OM MOTTAGAREN.
Man talar till medvetandet, till själar, om man ska uppnå det önskade resultatet. Om vi dessutom vet hur vi på olika sätt tar till oss information och hur vi lär oss saker kan vi lättare anpassa våra kommunikationskanaler.

Människor tar till sig information på olika sätt:

1/3 av oss är lyssnare och föredrar att höra
1/3 av oss är visuella och vill se saker på bild
1/3 av oss är kännare och vill praktiskt pröva på för att förstå

Oftast har vi kombinationer av dessa och nya undersökningar ger vid handen även andra sätt. Många har lättare att ta till sig information visuellt. Därför kan vara det vara viktigt att kommunicera med bilder. En hel del förklarar att de föredrar att lyssna på meddelanden och störs av bilder osv. Det handlar om att du gör en avvägning för att på bästa sätt kommunicera med dina målgrupper.

Om du är osäker, kontakta Pia Jansäter, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 0709 83 77 80

 

 

Print