Se över ditt behov av kris- och medieutbildning inför hösten

Kunskap om media ger dig försprång


Oavsett vilka medier, är du steget före om du vet hur du ska agera. Aldrig har det varit så viktigt som nu att se över sin förmåga att hantera kris och kommunicera före, under och efter kris. Vi erbjuder öppna workshops för er som snabbt vill testa sin förmåga att möta medierna.

I skräddarsydd utbildning utgår vi från era behov för kris- och ledningsgrupper. Vi kommer ut till ditt företag/organisation för att träna och utbilda er inom kris och media. Ni sparar mycket tid och pengar om utbildningen förläggs på hemmaplan. Vi anpassar utbildningen i samråd med dig.

Inom kris- och mediehantering erbjuder Pia Jansäter och Kim Hall

       Utbildning och workshop inom förebyggande och förberedande krishantering och kriskommunikation

       Medie- och krisövningar för bästa sätt att hantera och leda akuta kriser

       Medieträning för att i kris kunna möta media, såväl traditionella som digitala

       Analys och genomgång av risker ur ett medialt intresse för att förbereda strategier och handlingsplaner

       Genomgång av organisationers strategier och handlingsplaner för krishantering.

       Översyn av krisorganisationen med roller, arbetsuppgifter och ansvarsområden för effektiv krishantering och mediebemötande.

       Utbildning i hur du hanterar förtroende och hållbara värderingar i kris

Vi utgår alltid från realistiska övningar genom att skicka ut enkäter till deltagarna i förväg. Vi ger också råd om digitala och mobila verktyg som t.ex. kriswebb. Alla med målet att göra er verksamhet tryggare och säkrare. Kim Hall och Pia Jansäter har kris- och medieerfarenhet av olika verksamheter inom kommuner och landsting samt det privata näringslivet.

Under hösten erbjuder Kim Hall och Pia Jansäter utbildning i att hantera kris och medier. Vi återkommer med utbildningsdatum eller ring oss direkt för att boka!

Kim Hall, samhällsvetare med fil kand-examen och journalistutbildning. Kim har arbetat som journalist i 32 år varav ca 15 år som dagstidningsreporter på Skånska Dagbladet, Arbetet, NST och reporter på Radio Malmöhus. Hon har lång erfarenhet av Öresundsintegration, fastighet-, bygg-, energi- och infrastrukturbranschen, bioteknik, ledarskap, barn och hälsa.

Pia Jansäter, beteendevetare, fil kand i psykologi och examen från media- och kommunikationsvetenskap. Hon har 30 års erfarenhet av kris- och kommunikationsarbete inom olika organisationer. Hon föreläser och arbetar med kriskommunikation, gör riskidentifiering, analyser och ger råd för framtagning av strategier fram till färdiga krisplaner med checklistor och mallar samt implementering.

Några av de organisationer och branscher som Kim och Pia har arbetat med:

       Avfallshantering

       Bostads- och fastighetsbolag

       Fackliga organisationer

       Industri-, stål-, energi- och byggbranschen

       Kemi- och livsmedelsindustrin

       Kommun och landsting

       Läkemedels- och bioteknikföretag

       Skolor och universitet

Kontakta Pia Jansäter för frågor och anmälan!

0709 83 77 80

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spara

Spara

Spara

Print