Krisredo? Hur börjar jag?

Krisredo för nya attacker - vi ger dig utbildning

Kris- och medieövningar kan sammanfattas mycket kort:

Vad är det värsta som skulle kunna hända i Din organisation eller på Din arbetsplats?
… och vad har Du för planering för detta?

… och vad säger du?

Vi arrangerar både öppna och skräddarsydda kris- och medieövningar. Till hösten kommer vi att ha utbildningar i både Malmö och Stockholm. Vi återkommer med tider före semestern med tider.

Du som känner dig osäker om du har överblick eller om du vill starta krisarbetet i din organisation kan kontakta oss.

Vi hjälper vi dig med att grundligt gå igenom fyra viktiga pusselbitar: förebyggande, förberedande, akut fas och återhämtning.

Förebyggande krisarbete

Första pusselbiten i hur du går till väga när du ska se över hur ni ska lägga upp ert krisarbete är den förebyggande fasen. Det gäller att definiera tänkbara kriser och prioritera dessa utifrån vilka som är mest troliga. Olika krissituationer? Hur pass troligt? Hur svårhanterligt är det? Vad kan förebyggas?
Vilka hotbilder är troliga? Riskbedömning? Vilka är de inre hoten? Vilka är de yttre hoten?

Agera djävulens advokat och katalogisera så att du får en överblick.

Sättet att identifiera hot och kriser är i stort sett detsamma för vilken organisation det än är. Däremot skiljer sig kriserna åt beroende på vilken verksamhet som bedrivs.

Här hittar du vårt sätt att se på riskidentifiering och som vi under många år har använt oss av, dock något modifierad beroende vilken organisation vi arbetar för. >>

Nästa pusselbit är den överbryggande mellan förebyggande och förberedande – med analys av kriser och krisstrategi
Den återkommer vi till och ger exempel på.

Pia Jansäter, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mobil 0709 83 77 80

Print