Löpsedelstesta alla åtgärder i en kris!

Kriserfarna och duktiga på att förebygga incidenter

De sex föredragshållarna, på frukostmötet "God morgon - ta krisen på sängkanten" den 14 september, delade frikostigt med sig av sina erfarenheter hur du ska förebygga kriser. Många goda råd bytte ägare och ny kunskap byggdes upp.  

Hjärtat på rätt ställe

Pågen använder hjärtat i både bakning och krishantering, fick vi lära oss. Ett bra koncept som tycks fungera utmärkt i arbetet med att bygga upp förtroendet för företaget. Boel Lagerwall, Kommunikationschef på Pågen, betonade att förebyggande krisarbete handlar om att förtjäna 1000-tals konsumenters förtroende. Det är också viktigt att tänka igenom före, innan budskapen släps.

Insikt, förståelse och respekt

De flesta kriser är slumrande, enligt Claus Grue, Communication Consultant, World Council of Churches, som inledde med den värsta industriella katastrofen någonsin. Bhopalkatastrofen i Indien 1984 med över 3 000 dödsoffer och 200 000 skadade, då ett fatalt läckage av methyl isocyanat inträffade. Det fanns många varningssignaler inom Union Carbide, som ingen tog notis om, samtidigt som många felsteg gjordes när läckaget väl var ett faktum. Claus Grue gav många exempel på andra katastrofer som hade kunnat förutses och kanske till och med undvikas om det funnits mer insikt, förståelse och respekt.

Ledarskap och fungerande checklistor

Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB, berättade om MKB:s erfarenhet krisberedskap. Med 24 000 lägenheter och 50 000 kunder behövs kundkommunikation och planering för vilka kommunikationskanaler som ska användas till vilka målgrupper i en kris. Andra goda råd handlade bland annat om vikten av  ledarskap och empati. En dåligt hanterad kris lever länge och att checklistor ska fungera och inte vara hyllvärmare. 

Medmänsklighet

Röda Korset är i beredskap dygnet runt, berättade Lasse Lähnn, rådgivare inom Beredskap och krisstödsenheten. Över hela världen och i Sverige, räddar Röda Korset liv och ger hopp, varje dag. I arbetet ingår som en naturlig del att ständigt identifiera kriser, analysera och förebygga katastrofer för att i god tid, på rätt plats hjälpa och bidra med medmänsklig värme och mycket annat.

Krisberedskap – bara ett klick bort

En akut kris måste åtgärdas snabbt och med rätt personer. Morten Køpke, VD Pilotech, har utarbetat ett digitalt verktyg för bättre krisförberedelser och därmed  ökade förutsättningarna för effektiv krishantering. För att snabbt och enkelt kunna hantera en kris kan du nu få tag i instruktioner och checklistor via din mobiltelefon och samtidigt checka av dem mot krisledningen. Med en informationslagrande och nätverksskapande kriswebb kan krisgruppen stå i ständig kontakt med varandra och andra intressenter.

Snabb och enhetlig bild

I en internationell koncern fordras en snabb och enhetlig bild över krissituationen för att kunna planera och prioritera åtgärderna. Enligt Anders Karstensson, som  ansvarar för Business Continuity Management på Bona, föll valet av verktyg på Pilotech. Med hjälp av den mobila plattformen InCaseIt och en app kan effektivare kriskommunikation ske mellan olika grupper och nivåer internationellt. Dålig eller obefintlig kommunikation är annars de stora käpparna i hjulet.

 

 Pia Jansäter, moderator på frukostmötet

Print