Krismöte gav mersmak

Förtroende, empati och värdegrund

Under frukostmötet, "God morgon - ta krisen på sängkanten" om  förebyggande krisarbete på  Scandic Triangeln, framstod tre beståndsdelar som viktiga för att få en "lyckad" krishantering - förtroende, empati och värdegrund. Ansvaret för dessa beståndsdelar faller tungt på ledarna och hur de skapar en organisations kultur.

Enligt Claus Grue, som är en mycket kunnig konsult inom området, är hindren för Risk assessment, eller med andra ord riskidentifiering,en auktoritär chefs- och ledningskultur. Rädsla, oklara roller och ansvar är andra faktorer som sätter käppar i hjulet.  Om ledarna visar ignorans, bagatelliserar och prioriterar annat är hela organisationen mycket oförberedd när en oväntad incident inträffar.

Men idag kan du få ordning på oklara roller, ansvar och arbetsuppgifter. Du kan snabbt kontakta ansvariga som vet exakt vilka roller de har enligt ett förutbestämt schema. Med ett enkelt knapptryck på din mobil får du snabbt kontroll över situationen. Du bidrar från första sekund och kan direkt vara igång med dina arbetsuppgifter.

Detta är ingen framtidsvision, utan är redan verklighet. Med en app och en digital beredskapsplan får du kontroll över insatser och resurser, snabb inkallning av krisgrupp, automatisk dokumentation och mycket mer - före, under och efter kris .Morten Køpke, flygkapten med 12 500 flygtimmar (jaktplan-kommersiella jetplan) har erfarenhet av katastrofhantering och räddningsinsatser. Han är utvecklare av det webbaserade krishanteringssystemet IncaseIT som täcker hela krisprocessen i samspel med en nyutvecklad app baserat på modern teknologi, kompetens och erfarenhet. Detta verktyg demonstrerade Morten under frukostmötet.

Här får du en kort sammanställning av talarnas föredrag >>

 Pia Jansäter

Print