artikel_collage

Tips på förebyggande krishantering


 

Nio goda råd i arbetet med att förebygga kriser

  1. Tänk efter, vad är det värsta om kan hända
  2. Se till att ha beredskap för detta
  3. Tänk ut de värsta frågorna som du kan få
  4. Använd medieretorik och ha svar/budskap förberedda utifrån er värdegrund
  5. En kommunikativ kultur skyddar organisationen
  6. Rapportera tidigt om något är på gång - omvärldsbevaka
  7. Alla kan föra en öppen dialog, vara tydliga och samordna
  8. Ge medarbetarna ökad kunskap om det aktuella problemet så att de lättare kan handskas med situationen
  9. Upptäck tidigt oegentligheter i organisationen

Anpassa policies till värdegrunden
Upprätta en mediepolicy så att alla vet hur de ska agera om de skulle kontaktas av en journalist. Reglerna måste vara anpassade till de värderingar och värden som organisationen står för.

Exempel på fler policies
•    Alkoholpolicy
•    Jämställdhetspolicy
•    Kontokort knutet till firman
•    Informationspolicy
•    Hur dator och internet får användas
•    Resor och traktamente
•    Vilka underleverantörer och samarbetsparter organisationen ska ha och vilka regelverks som gäller för dessa.

När något händer är det försent att rensa bort liken i garderoben. Om du håller dig till varumärkets värderingar kommer du att lyckas med att visa allmänheten att du menar vad du säger. Ditt varumärkes budskap är ditt löfte till medborgarna och många relationer bygger på sådana löften. Håll fast vid dem!


Hur du reagerar på krisen har direkt inverkan på hur snabbt du börjar återta kontrollen. Svara genast på första angreppet med dina officiella svar och du kommer omedelbart att påbörja det första steget i att återta kontrollen.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eller ring mig om du vill ha en förutsättningslös diskussion om din beredskap inför eventuell kris: 0709-83 77 80

PrintEmail