Användarvänlig design

Skulle fler instruktioner vid kris och brand vara mer användarvänliga? Tanken dök upp på en intressant föreläsning ”Stärk din design med usability.”

Många tänker bara design och innehåll när produkter och tjänster ska produceras. Tillverkarna går vanligtvis i samma hjulspår vilket kan vara förödande på sättet att använda t ex webbsidan eller produkten. Pierre Orsander, som föreläste på Media Talks på Media Evolution, kallade detta ”Patterns”, en term inom branschen. Ingen förstår eller kan utnyttja produktens fulla potential bara för att den ska se snygg ut. Oftast glöms användartestet bort eller så anses det för dyrt. ”Nu är produkten nästan klar så det är lika bra vi skippar testet, och går direkt till försäljning“ är ett vanligt svar. 

Se till att det blir användbart
Allt för ofta råkar du ut för tredimensionell knappdesign på webbsidorna, eller nydesignade hemsidor där det inte går att hitta hur du beställer t ex en resa. Om du måste förklara vad något ska användas till är det dags att se över om det finns andra designlösningar. Pierre poängterade att du ska ge din design en tanke bakom den visuella designen. Det ska inte bara se bra ut för användaren utan även vara användbart. Framför allt måste du tänka på syftet med designen så att den inte sätter krokben för användningen.

Persona
Bästa sättet att få både vacker design och användbarhet utöver textinnehåll är att göra en persona. Det vill säga en antagen personlighet eller typpersonlighet för den produkt eller tjänst som du ska ta fram.  Egentligen ska den här personen få förhandstesta det du vill förverkliga innan det är helt färdigt. Du kommer att tjäna på detta.

Användarupplevelse
Genom UX (User Experience) tar du reda på användarens upplevelse av ett system eller en produkt. Det omfattar en persons beteenden, attityder och känslor om en specifik produkt, system eller tjänst. Användarupplevelse omfattar de praktiska, erfarenhetsmässiga, affektiva, meningsfulla och värdefulla aspekterna på användarens interaktion med produkten eller systemet. Dessutom innehåller den en persons uppfattningar om systemaspekter såsom användbarhet, användarvänlighet och effektivitet. User Experience kan anses subjektiv men detta måste sättas i relation till att det handlar om individuella uppfattningar i förhållande till t ex ett system eller en produkt. Användarupplevelse är dynamisk och ändras med tiden på grund av förändrade omständigheter.

Hur används verktygen vid kris?
Med tanke på krisledning och kommunikation i kris borde nog fler tänka på att testa användarvänligheten hos krispärmar och hur instruktioner, kriswebbar och krisappar fungerar. Hur interagerar användaren med produkten? Hur lätt är det att förstå? Hur snabbt hittar jag det jag söker? Och så vidare

Testa före och efter
Det är viktigt att testledaren informerar testpersonen att den inte gör fel om produkten inte fungerar eller åstadkommer det testpersonen försöker göra. Detta är bara bra att för dig som tillverkare att få reda på. Det är viktigt att fråga testpersonen hur han upplever produkten/systemet och hur han skulle vilja ha det istället. Även observatörer kan vara bra att ha till hands eftersom testledaren inte uppmärksammar allt.  Resultatet från undersökningen i förväg ger dig värdefull kunskap för den fortsatta utvecklingen. Glöm inte att även testa efter förändringen så att din produkt, tjänst eller system blir så bra som möjligt.

Hämtat från Facebook
Pierre Orsander började sin karriär 2008 inom grafisk design och har sedan dess drivit diverse bolag med huvudfokus på digital design. Pierre jobbar idag som Head of UI Design på Prisjakt och med sin erfarenhet inom åren i branschen delar han i föreläsningen med sig av tips, kunskap och lärdomar han stött på under resans gång.

Samtliga MeetUps som denna kommer att hållas hos Foo Café på Media Evolution City i Malmö. Mötet inleds alltid med en presentation utifrån ett aktuellt ämne som avslutas med en gemensam lunch (valfritt) på MEC mellan 12:30-13:00.

Pia Jansäter

Print