Är du mitt inne i en pågående kris?

Hej besökare, har du en kris på gång?
Vi kan akut hjälpa dig med krishanteringen. Oavsett om det är översvämning, ekonomiska oegentligheter, föroreningar eller annat kan vi vara dig behjälplig med att få kontroll över krisen.

Lägg prestigen åt sidan och ring Pia Jansäter 0709-83 77 80
PS. första halvtimmen är gratis, tills vi kan konstatera vad du behöver.

Alltid förberedd

PrintEmail

Riskanalys med handlingsplan

Det gäller att skapa medvetenhet om potentiella risker så att människor kan förhålla sig till dem i sin vardag.

Redan i riskanalysen måste förhållningssätt ses över eftersom det styr både handlingarna och utvecklingen av en kris.

> Läs mer om riskinventering

Digitala krisverktyg

Vi förespråker digitala verktyg som ett redskap att hantera en kris. Via din mobil eller surfplatta ska du kunna sköta såväl det interna som det externa kommunikationsflödet.

Vi erbjuder bland annat krisapp, kriswebb och verktyg för krisledning.

> Läs mer om våra verktyg

Förankring och övning

Vi implementerar er krisberedskap i organisationen. Att värdegrunden är väl förankrad är viktigt. Ambitionen är att samtliga ska ha vetskap om sina roller och ansvarsuppgifter inför en kris.

För att omvandla medierelationer till en möjlighet erbjuder vi medieträning.

> Läs mer om övningar