Med fokus på sociala medier i kris

Med fokus på sociala medier och hur du kan få hjälp på webben 2018

Inför 2018 laddas det upp i organisationerna och förhoppningsvis kommer även kriskommunikation och krishantering med i förberedelserna. Vi lever i en turbulent värld och många gånger kan vi inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss vilka hot som kommer.

För att få hjälp på traven måste sociala medier med i strategin eftersom de är viktiga verktyg för att få och nå ut med information till allmänheten. På webben hittar du många goda råd från myndigheter hur du ska agera och förbereda dig i sociala medier. Se förteckning nedan och vad de kan bistå med!

Du kan även få goda tips och råd på konferensen Kriskommunikation Offentlig Sektor 2018 i Stockholm 21-22 mars.
Många erfarna föredragshållare berättar om förebyggande och akut krishantering. Olika händelser presenteras t ex terrordådet i Stockholm och skolattacken i Trollhättan och många fler händelser.

Jag ser fram emot att både vara deltagare och den som leder hela temadagen den 22 mars under rubriken ”Vad gör du när Uppdrag granskning ringer? Kriskommunikation när drevet går, strukturerade arbetssätt för kriskommunikation i traditionella och sociala medier.

Läs mer här om konferensen om kriskommunikation
Vi ses!

Kriskommunikation i social medier

Krisinformation.se finns på Twitter, på Facebook, på Instagram och en blogg. Sociala medier är ett viktigt verktyg för att få och nå ut med information till allmänheten. Där delas de nyheter och Viktigt meddelande till allmänheten som publiceras på sajten.

Kolla kriskommunikation.se

Handbok om personlig säkerhet ska stötta politiskt aktiva

För att politiskt aktiva ska känna sig trygga har Säkerhetspolisen i samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter gjort en uppdaterad version av handboken "Personlig säkerhet".

Boken innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper

Stärkt psykologiskt försvar och åtgärder mot påverkansoperationer

Regeringen presenterar den 14 januari i år nya åtgärder för att stärka det psykologiska försvaret och för att freda svenska val från påverkansoperationer. Detta arbete handlar ytterst om att värna vårt öppna samhälle och att försvara vår demokrati.

Sök hjälp på MSB På hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns information och nyheter hur du ska förebygga och hantera olyckor och kriser.

Bekanta dig med MSB här

 

PrintEmail

Förebyggande krishantering

Lyckat frukostmöte  "God morgon - ta krisen redan på sängkanten"

Efter en rundringning visar det sig att både deltagare och föredragshållare var nöjda. De flesta påpekade att variationen av olika organisationer och deras erfarenheter av krisförebyggande verksamhet var intressant. Det fanns också önskemål om en fortsättning, med andra delen av ett krisförlopp som vad gör du, i en akut situation. Det vill säga mer "hands on" med övningar, och visst kan vi anordna det i form av en workshop. Vi har satt igång med planerandet och återkommer.

Sammanställning av konferensen

En kort sammanställning av de olika talarnas föredrag.

Arrangörer:

Pilotech AS utvecklar och marknadsför krishanteringssystemet InCaseIT. Morten Køpke, flygkapten med 12500 flygtimmar (jaktplan-kommersiella jetplan) har erfarenhet av katastrofhantering och räddningsinsatser. Han är utvecklare av det webbaserade krishanteringssystemet IncaseIT som täcker hela krisprocessen i samspel med en nyutvecklad app baserat på modern teknologi, kompetens och erfarenhet.

Jansäter Kriskommunikation, Pia Jansäter, har fil.kand i psykologi och medie- och kommunikationsutbildning samt mer än 30 års erfarenhet av kriskommunikation som fd informationschef på Danisco Sugar och Active Biotech. Hon är erfaren föreläsare, moderator och professionell konsult inom PR, kriskommunikation, krisidentifiering/analys, implementering samt kris- och medieövningar

Alltid förberedd

PrintEmail

Riskanalys med handlingsplan

Det gäller att skapa medvetenhet om potentiella risker så att människor kan förhålla sig till dem i sin vardag.

Redan i riskanalysen måste förhållningssätt ses över eftersom det styr både handlingarna och utvecklingen av en kris.

> Läs mer om riskinventering

Digitala krisverktyg

Vi förespråker digitala verktyg som ett redskap att hantera en kris. Via din mobil eller surfplatta ska du kunna sköta såväl det interna som det externa kommunikationsflödet.

Vi erbjuder bland annat krisapp, kriswebb och verktyg för krisledning.

> Läs mer om våra verktyg

Förankring och övning

Vi implementerar er krisberedskap i organisationen. Att värdegrunden är väl förankrad är viktigt. Ambitionen är att samtliga ska ha vetskap om sina roller och ansvarsuppgifter inför en kris.

För att omvandla medierelationer till en möjlighet erbjuder vi medieträning.

> Läs mer om övningar